Piercing Nagyker Shop Piercing Webshop Online Piercing Rendelés Bolt Nagykereskedés
Regisztráció    |     Belépés

 

1. A szerződési feltételek alapfogalmai


 

1.1 Szolgáltató adatai:

Predetiner Bt.
Székhelye: 1068 Budapest, Király u. 80. fszt., 
Tel.: +3620-967-32-66; (minden nap 10:00-17:00 hívható)
Email ügyfélszolgálat: info@piercingnagykereskedes.hu 
Adóigazgatási azonosítószám: 26163530-1-42
Cégjegyzékszám: 01-06-792672

 

1.2 A vásárló, vagy megrendelő:

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a piercingnagykereskedes.hu Webáruház internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

1.3 Szállítók adatai:

 

1.3.1 Magyar Posta Zrt. (Továbbiakban: Posta)

Áruinkat a Posta szállítja házhoz a mindenkor aktuális díjszabás alapján.

 

2. Webáruház szerződési feltételek célja:


 

A Predetiner Bt. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. A szerződés nyelve magyar.

A Webáruház szerződési feltételei a Predetiner Bt. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát.

 

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya:

A Predetiner Bt. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

3. A Webáruház-szolgáltatás:


 

A Predetiner Bt. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

 

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Predetiner Bt.. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére, hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

 

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok:

 • Egyedi és érvényes e-mail cím;
 • Jelszó

3.3 Rendeléshez szükséges további adatok:

 • Számlázási név,
 • Számlázási cím, melyekre cégünk a számlát kiállítja
 • Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a megrendelővel,
 • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
 • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a megrendelőtől.

3.4 A Predetiner Bt. a fent említett adatok tárolásával kapcsolatban a következő nyilatkozatot teszi:

Az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére az EZIT Kft.-t bízta meg. Aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan, A Predetiner Bt. által, a meghatározott rendelkezésre állási időben, szabadon megtekinthető módon tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek.

 

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása:


 

4.1 Általános jellemzők:

A szerződés a szolgáltató Internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja és azt a Predetiner Bt. visszaigazolta számára. A Predetiner Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

4.2 Regisztráció:

A Webáruház-regisztráció során a vásárló adatai megadása után rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló email címével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése:

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webbolt szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Az előbbiekben leírtak még nem valósítják meg a két fél közötti szerződés létrejöttének tényállását, ehhez szükség van a Predetiner Bt. részéről a megrendelő felé elküldött rendelés jóváhagyását igazoló emailre, mellyel a szerződés életbe lép. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak az ügyfélszolgálat elérhetőségein van lehetőség rendelésének visszavonására, melyet a következő irányelvek alapján tud a Predetiner Bt. ügyfélszolgálata elfogadni, vagy visszautasítani:

 • utalással történő fizetés és postai kiszállítás választása esetén a rendelés visszavonása a megrendelt termék kiszállításának megkezdéséig (Postára adásáig) lehetséges, azzal a kitétellel, hogy az átutalt pénzt a 11/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozásai alapján 30 napon belül téríti vissza a megrendelőnek, valamint a banki tranzakciók során keletkezett költségeket ebben az esetben a megrendelőre hárítja.
 • postai utánvéttel történő rendelés esetén a rendelés visszavonása a kiszállítás megkezdéséig lehetséges.
 • utalással történő fizetés és személyes átvétel választása esetén a rendelés visszavonása a megrendelt termék ellenértékének a Predetiner Bt. számlájára való megérkezésétől számított 24 órán belül lehetséges a szolgáltató felé történő írásbeli (email) lemondással, azzal a kitétellel, hogy az átutalt pénzt a 11/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozásai alapján 30 napon belül téríti vissza a megrendelőnek, valamint a banki tranzakciók során keletkezett költségeket ebben az esetben a megrendelőre hárítja.
 • "személyes áruátvétel" választása esetén, a webáruház értesíti a vásárlót az áru rendelkezésre állásáról. Amennyiben a vevő ezen értesítéstől számított 14 napon belül nem intézkedik az áru átvételéről, úgy a rendelést töröljük.

 

4.4 Fizetési feltételek:

A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a Predetiner Bt. bankszámlájára való közvetlen átutalással, illetve postai utánvéttel lehetséges. A Predetiner Bt. részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, a Predetiner Bt. fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

 

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidőnél a Posta egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását, ennek meghiusulása esetén a termék átvételének lehetőségéről értesítőt hagy.

Személyes átvétel esetén az eladó 14 napig tartja lefoglalva a megrendelő számára az árut. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

4.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

 

5. A vásárló jogai és kötelezettségei:


 

5.1 Az elállás joga

A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. A szolgáltató által forgalmazott termékcsoport természetéből fakadóan a visszaküldeni kívánt termék cseréje kizárólag még annak felhasználása előtt lehetséges (testnyílásba már behelyezett terméket nem áll módunkban sem cserélni sem visszavenni annak higiéniás természetéből fakadóan).

 

5.2 A Predetiner Bt. esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, illetve felhasználták, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Predetiner Bt. követelheti a megrendelőtől.

 

5.3 Szavatosság

Amennyiben a megrendelt termék gyártási hibára visszavezethető okok miatt a kézhezvételtől számított 6 hónapon belül meghibásodik, kérünk küldd vissza a fenti címre és mi vállaljuk a piercing javítását. Amennyiben a javítás nem lehetséges úgy a piercinget kicseréljük, vagy annak ellenértékét levásárolhatod áruházunkban.
A garancia nem vonatkozik a piercing nem rendeltetés szerű használatából eredő hibákra mint pl.: karcolások, eldeformálódás, törés, szakadás, vagy köves piercingek esetén ütések miatti kőkihullás. Az ilyen hibákat nem áll módunkban megjavítani.
(A garancia hatályán kívüli javításokat nem vállalunk!)

 

6. Adatvédelem, adatbiztonság:


 

6.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Predetiner Bt. a következő adatokat rögzíti a vásárlókról: A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló email címe, jelszava (egyirányúan elkódolva). Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Predetiner Bt. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

 

6.2 Személyes adatok módosítása:

Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok

A regisztráció törlését a vásárló a info@piercingnagykereskedes.hu elektronikus levélcímen kérheti.

 

7. Záró rendelkezések


7.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a Predetiner Bt. nem iktatja.

 

7.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a regisztrációs szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

A Predetiner Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

 

7.2. A Predetiner Bt. felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.

 

Copyright © 2017 PiercingNagykereskedes.hu    Általános szerződési feltételek    Céginformáció